Østerrike

HÖ er en østerriksk, ideell eiendomsutvikler grunnlagt i 1951. HÖ har et årlig bygningsvolum på ca. 90 millioner euro og sysselsetter 153 personer. HÖ er hovedsakelig aktiv i Salzburg, men har også et kontor i Wien. HÖ har vunnet forskjellige priser (f.eks. Energi-kloden, klimaaktiv) for flere referanseprosjekter, som for eksempel Samer Mösl (Salzburg), Zero Carbon Building (Niederalm), Fachhochschule + Studentenwohnheim (Puch-Urstein), Baldehofstrasse (Salzburg). HÖ vil bruke 2 L3P (ECA og SIR).

I syn.ikia skal HÖ  bidra med:

  • Ansvarlig for implementeringen av demoen i det kontinentale klimaet.
  • Koordinering av alle relevante, lokale interessenter (arkitekter, planleggere, Salzburg by).
  • Implementering av syn.ikias konsepter hvor lokale rammebetingelser (juridiske krav, kostnader, interessenter) er tatt hensyn til.

Mer om:

Heimat Österreich (HÖ)

Energy Consulting Austria (ECA)

Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR)

Del dette