5D fokusområder

Syn.ikia skal utarbeide en ny standard for bærekraftige plussenergi-bygg og nabolag, og lede an i utviklingen av plussenergi-distrikter og byer. Gjennom våre 5D fokusområder vil vi bidra betydelig til miljøvennlige, sunne, robuste, sikre, trygge og rimelige boligområder og samfunn.

Desentralisering 

Nabolag som fleksibilitetsleverandører  som gjør det mulig å benytte flere fornybare energikilder å få innpass i kraftnettet og styre energibehov og generering på en fleksibel måte.

Demokrati 

Aktiv deltagende, engasjerte og bevisste brukere som har tilgang til boliger i rimelige boområder av høy standard.

Dekarbonisering 

Klimanøytrale, svært energieffektive nabolag med et overskudd av energi fra fornybare kilder.

Digitalisering 

Bigdata-baserte nabolag og smarte nettverk som tlrettelegger for veldrevne boligområder for beboere og lokalsamfunn.

Design 

Integrasjon av energi, arkitektur og stedskvaliteter som styrker attraktiviteten til energieffektive boliger og øker kjøpervilligheten i markedet.

Del dette