Om syn.ikia

Tiltak for å bekjempe klimaendringene preger i dag verdensdebatten. Hvor godt verden lykkes med å redusere klimagassutslipp avhenger i stor grad av overgangen til en energieffektiv bygningsmasse med lave utslipp. Befolkningsøkning og økonomisk vekst gir et større behov for nye bygninger. En hovedutfordring er hvordan vi kan øke tilgangen til rimelige boliger samtidig som vi reduserer utslippene.

Energi- og byggesektoren har en viktig rolle å spille i utviklingen mot et nullutslippssamfunn. Bygninger representerer 30% av det globale energiforbruket og 28% av energirelaterte klimagassutslipp i verden (IEA, 2019).

bygningsnivå vil plussenergi-byggene til syn.ikia bli designet og bygget ved hjelp av validerte og energieffektive teknologier og løsninger (TRL 5-9), med spesiell vekt på fleksibilitet og brukerkomfort.

Vi vil også vektlegge broen mellom enkeltbygg og nabolagsnivå, for å sikre at systemer og komponenter for optimal ytelse og kostnadseffektivitet integreres på alle nivåer.

nabolagsnivå vil vi utvikle nye strategier for optimalisering og drift av bygninger og energisystemer i nabolag (TRL 5-7). Syn.ikia-teamet vil skape energifleksible nabolag som forvalter bygg og de lokale energiressursene (DER) i henhold til stedlige klimaforhold, brukerbehov, nettbegrensninger og priser. Fleksibilitet er innebygd i det termiske og elektriske systemet både lokalt og på områdenivå, og i samspillet mellom dem.

europeisk nivå vil vi jobbe med forskjellige løsninger for å skalere opp strategiene og teknologiene som er utviklet og testet i prosjektet. Vi vil adressere forskrifter, standarder, politiske tiltak, innovasjonsledelse, forretningsmodeller, formidling, kommunikasjon og brukerengasjement (TRL 5-9).

Del dette