Om oss

Vårt oppdrag er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi i forskjellige kontekster, klima og markeder i Europa.

Les mer

Konsept

Et plussenergi-nabolag produserer minst like mye fornybar energi som det bruker i løpet av et år, basert på primærenergi. Dette inkluderer lokale systemer for energiforsyning og -lagring. Brukere, bygninger og tekniske systemer…

Les mer

4 demoer

I tillegg til å gi et energioverskudd, skal demonstrasjonsprosjektene ha høy arkitektonisk kvalitet og et forbedret inneklima sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB).

Les mer

Bærekraftige plussenergi-nabolag

Syn.ikia har som mål å utvikle bærekraftige plussenergi-nabolag med mer enn 100% energibesparelser, 90% økning i produksjon av fornybar energi, 100% reduksjon av drivhusgasser og 10% reduksjon i livssykluskostnader sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB). Arbeidet drives av høy arkitektonisk kvalitet og brukerkomfort.

Les mer

Nabolag

I løpet av prosjektperioden skal det utvikles fire reelle plussenergi-nabolag lokalisert i fire forskjellige klimasoner. Disse demonstrasjonsprosjektene vil bli analysert, optimalisert og overvåket, og skal fungere som forbilder for resten av Europa.

  • Demo Norge
  • Demo Nederland
  • Demo Østerrike
  • Demo Spania
Ammerud, Oslo

Demo Norge

Det norske demonstrasjonsprosjektet er et nybyggprosjekt i Oslo som representerer et subarktisk klima. Demoen har en sirkulær form som reflekterer de sosiale aspektene i bærekraftige nabolag, som deling av rom, funksjoner, energi og infrastruktur. Prosjektet har høy symbolverdi ved å vise viktigheten av samfunnsspørsmål i nabolagsutviklingen.

Loopkantsestraat, Uden

Demo Nederland

Det nederlandske demonstrasjonsprosjektet ligger i Loopkanstraat i Uden, som er en typisk mellomstor by i Nederland med et maritimt klima. Prosjektet inkluderer oppføring av nye boligblokker tilpasset stedets arkitektur, og med syn.ikias strategi vil nabolaget nå plussenergi-standard. Konseptet kan gjenbrukes i lignende nabolag i Nederland og ellers i Europa…

Gneis, Salzburg

Demo Østerrike

I alpebyen Gneis i Østerrike, som representerer et kontinentalt klima, skal det bygges et område med plussenergi-standard. Hele nabolaget skal oppgraderes som et integrert byggeprosjekt…

Fondo, Santa Coloma de Gramenet

Demo Spania

Det spanske demonstrasjonsprosjektet er et nytt kvartal i bydelen Fondo i Santa Coloma de Gramenet, som ligger 4 km fra Barcelona sentrum. Prosjektet representerer en typisk utvikling som er vanlig i mange europeiske byer, dvs. fortetting og transformasjon i et urbant område med fleretasjes boligblokker.

Nyheter

21 februar 2022

Hvordan sikre en positiv energibalanse gjennom design i bærekraftige plussenergi-nabolag

The world is changing at an increasingly rapid pace. This only reinforces the need to be prepared for future conditions. One proper solution would be...

Les mer
17 desember 2021

Nyhetsbrev – Vinterutgave 2021

Dette er tiden på året for refleksjon og planlegging av året som kommer slik at visjonen, SPENs, blir en realitet. 

Les mer

Våre partnere

Hold deg oppdatert!

Bli med i vårt halvårlige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på arbeidet i våre bærekraftige bydeler.

#FairEnergyTransition in practice
New-age youth housing
#Homelessness prevention
Circularity, AI for buildings, green roofs
#SocialHousing tours
Exhibitions
Short film marathons
Networking

This is #ISHF2022.
Make sure that you join us in @helsinki.

https://socialhousingfestival.eu/registration/

Load More...
Følg oss på sosiale medier