Om oss

Vårt oppdrag er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi i forskjellige kontekster, klima og markeder i Europa.

Les mer

Konsept

Et plussenergi-nabolag produserer minst like mye fornybar energi som det bruker i løpet av et år, basert på primærenergi. Dette inkluderer lokale systemer for energiforsyning og -lagring. Brukere, bygninger og tekniske systemer…

Les mer

4 demonstrasjonsprosjekter

I tillegg til å gi et energioverskudd, skal demoene ha høy arkitektonisk kvalitet og et forbedret inneklima sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB).

Les mer

Bærekraftige plussenergi-nabolag

Syn.ikia har som mål å utvikle bærekraftige plussenergi-nabolag med mer enn 100% energibesparelser, 90% økning i produksjon av fornybar energi, 100% reduksjon av drivhusgasser og 10% reduksjon i livssykluskostnader sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB). Arbeidet drives av høy arkitektonisk kvalitet og brukerkomfort.

Les mer

Nabolag

I løpet av prosjektperioden skal det utvikles fire reelle plussenergi-nabolag lokalisert i fire forskjellige klimasoner. Disse demonstrasjonsprosjektene vil bli analysert, optimalisert og overvåket, og skal fungere som forbilder for resten av Europa.

  • Demo Norge
  • Demo Nederland
  • Demo Østerrike
  • Demo Spania
Ammerud, Oslo

Demo Norge

Det norske demonstrasjonsprosjektet er et nybyggprosjekt i Oslo som representerer et subarktisk klima. Demoen har en sirkulær form som reflekterer de sosiale aspektene i bærekraftige nabolag, som deling av rom, funksjoner, energi og infrastruktur. Prosjektet har høy symbolverdi ved å vise viktigheten av samfunnsspørsmål i nabolagsutviklingen.

Loopkantsestraat, Uden

Demo Nederland

Det nederlandske demonstrasjonsprosjektet ligger i Loopkanstraat i Uden, som er en typisk mellomstor by i Nederland med et maritimt klima. Prosjektet inkluderer oppføring av nye boligblokker tilpasset stedets arkitektur, og med syn.ikias strategi vil nabolaget nå plussenergi-standard. Konseptet kan gjenbrukes i lignende nabolag i Nederland og ellers i Europa…

Gneis, Salzburg

Demo Østerrike

I alpebyen Gneis i Østerrike, som representerer et kontinentalt klima, skal det bygges et område med plussenergi-standard. Hele nabolaget skal oppgraderes som et integrert byggeprosjekt…

Fondo, Santa Coloma de Gramenet

Demo Spania

Det spanske demonstrasjonsprosjektet er et nytt kvartal i bydelen Fondo i Santa Coloma de Gramenet, som ligger 4 km fra Barcelona sentrum. Prosjektet representerer en typisk utvikling som er vanlig i mange europeiske byer, dvs. fortetting og transformasjon i et urbant område med fleretasjes boligblokker.

6 juli 2021

Nyhetsbrev – Sommerutgaven 2021

Det er allerede sommer og vi fullfører en 18-måneders milepæl med inspirerende arbeid med utviklingen av plussenergi-nabolag (SPEN).

Les mer
23 juni 2021

Lansering av SPEN Community

Det første nettsamfunnet for folk som brenner for plussenergi-nabolag (SPEN)

Les mer
15 juni 2021

6 lærdommer om sosiale kvaliteter fra Sustainable Plus Energy Neighbourhoods (SPEN)

Hva bør tas hensyn når man skal lage indikatorer for sosial bærekraft?

Les mer

Våre partnere

Hold deg oppdatert!

Bli med i vårt halvårlige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på arbeidet i våre bærekraftige bydeler.

In the #Netherlands several initiatives have the #district focus, although few are aiming to create #positivenergy districts #PEDs.

Instead, initiatives such as the natural #gasfree districts programme address #decarbonisation of existing buildings.

Load More...
Følg oss på sosiale medier