Om oss

Vårt oppdrag er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi i forskjellige kontekster, klima og markeder i Europa.

Les mer

Konsept

Et plussenergi-nabolag produserer minst like mye fornybar energi som det bruker i løpet av et år, basert på primærenergi. Dette inkluderer lokale systemer for energiforsyning og -lagring. Brukere, bygninger og tekniske systemer…

Les mer

4 demoer

I tillegg til å gi et energioverskudd, skal demonstrasjonsprosjektene ha høy arkitektonisk kvalitet og et forbedret inneklima sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB).

Les mer

Bærekraftige plussenergi-nabolag

Syn.ikia har som mål å utvikle bærekraftige plussenergi-nabolag med mer enn 100% energibesparelser, 90% økning i produksjon av fornybar energi, 100% reduksjon av drivhusgasser og 10% reduksjon i livssykluskostnader sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB). Arbeidet drives av høy arkitektonisk kvalitet og brukerkomfort.

Les mer

Nabolag

I løpet av prosjektperioden skal det utvikles fire reelle plussenergi-nabolag lokalisert i fire forskjellige klimasoner. Disse demonstrasjonsprosjektene vil bli analysert, optimalisert og overvåket, og skal fungere som forbilder for resten av Europa.

  • Verksbyen, Fredrikstad
  • Loopkanstraat, Uden
  • Gneis, Salzburg
  • Fondo, Santa Coloma de Gramenet
Fredrikstad

Verksbyen, Fredrikstad

Verket Atrium og Panorama vil bestå av 56 boenheter i leilighetsbygg og er en del av byutviklingsprosjektet Verksbyen. Boligutvikleren Arca Nova Bolig AS er eier av prosjektet…

Les mer
Loopkantstraat, Uden

Loopkanstraat, Uden

Det nederlandske demonstrasjonsprosjektet ligger i Loopkanstraat, Uden, en mellomstor by i Nederland med et maritimt klima. Prosjektet innebærer oppføring av nye boligblokker tilpasset stedets arkitektur, og med syn.ikias strategi vil nabolaget nå plussenergi-standard. Konseptet vil kunne gjenbrukes i lignende nabolag i Nederland og ellers i Europa. Mai 2022 stod bygget ferdig og de første beboerne…

Les mer
Gneis, Salzburg

Gneis, Salzburg

I alpebyen Gneis i Østerrike, som representerer et kontinentalt klima, skal det bygges et område med plussenergi-standard. Hele nabolaget skal oppgraderes som et integrert byggeprosjekt…

Les mer
Fondo, Santa Coloma de Gramenet

Fondo, Santa Coloma de Gramenet

Det spanske demonstrasjonsprosjektet er et nytt kvartal i bydelen Fondo i Santa Coloma de Gramenet utenfor Barcelona. Prosjektet er et typisk «infill»-prosjekt i et tett, urbant område med fleretasjes boligblokker. Dette er en vanlig utvikling i mange europeiske byer.

Les mer
9 september 2022

Nyhetsbrev – sommerutgave 2022

Vi er midtveis i prosjektet og godt i rute med arbeidet vårt. Målet om å utforme bedre nabolag med lavt karbonavtrykk er mer relevant enn...

Les mer

Våre partnere

Hold deg oppdatert!

Bli med i vårt halvårlige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på arbeidet i våre bærekraftige bydeler.

Følg oss på sosiale medier