The Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

Belgium

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) er en ideell tankesmie som jobber med uavhengig analyse og kunnskapsformidling av energiytelse i bygg i Europa og utover Europas grenser. BPIE har en allsidig tilnærming til å forbedre bygningers energieffektivitet, og fremmer politisk støtte for å forbedre regulerende tiltak, økonomiske insentiver og forhold i markedet som fører til nybygg og rehabilitering av bygninger med høy energiytelse. Målet er å sikre implementering av EUs direktiv om energieffektivitet i bygninger (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED) i EUs medlemsstater, samt å forbedre finansieringen av energirenovering av eksisterende bygninger. BPIE tilbyr forskning, analyse, kunnskapsdeling og rådgivning til europeiske institusjoner, politiske beslutningstakere i EUs medlemsstater og naboland, akademia, interessenter i privat sektor og det sivile samfunnet. I Tyskland, Polen og Romania har BPIE etablert programmer for å støtte implementeringen av EUs retningslinjer og innsats innen kapasitetsbygging. I tillegg har BPIE et stort nettverk av organisasjoner i alle europeiske land som de er i kontinuerlig samarbeid med.

Mer om BPIE

LinkedIn

Team

Victoria Taranu

Seniorforsker

Linkedin

 Margaux Barrett

Senior kommunikasjonsmedarbeider

Linkedin

Caroline Milne

Senior kommunikasjonssjef

LinkedIn

Zsolt Toth

Senior prosjektleder

LinkedIn

Jelena Simjanovic

Senior prosjektleder

Linkedin

Del dette