Konsept

Syn.ikias konsept er tuftet på samspillet mellom nye teknologier i en skala som omfatter hele nabolag, bygninger med høy energieffektivitet og fleksibilitet, gode arkitektoniske og romlige kvaliteter, bærekraftig atferd og aktiv involvering av beboere og lokalsamfunn.

Et Plusshus, eller plussenergihus (Positive Energy Building) produserer minst så mye energi som det bruker i løpet av ett år.

I et Bærekraftig plussenergi-nabolag (Sustainable Plus Energy Neighbourhood) utvides den geografiske grensen til å omfatte hele området nabolaget befinner seg i, og inkluderer lokal energilagring (LE) og energiforsyningssystemer (EF). Brukerne, bygningene og de tekniske systemene kobles sammen gjennom nabolagets digitale nettsky (HUB).

Bærekraftige plussenergi-nabolag innebærer et sterkt fokus på:

  • Kostnadseffektivitet
  • Inneklima
  • Beboers tilfredshet
  • Sosiale faktorer: sambruk, delte tjenester og infrastruktur
  • Effektytelse: effektreduksjon, fleksibilitet, lokal bruk av lokalprodusert energi
  • Klimagassutslipp
Del dette