TNO

The Netherlands

TNO er en forskningsorganisasjon for anvendt vitenskap i Nederland med mer enn 3000 forskere og ansatte. TNO er involvert i flere store EU-prosjekter, som f.eks. ECTP, ETPIS og EPBD Buildings Platform. Som en uavhengig organisasjon utfører TNO FoU for myndigheter, SMB-sektoren, store industribedrifter, tjenesteleverandører og ikke-statlige organisasjoner.

TNO utvikler ny kunnskap og innovasjoner innunder ni tematiske enheter, som f.eks.  ‘Buildings, Infrastructure and Maritime’, ‘Information & Communication Technology’ og ‘Energy’. TNOs arbeid er rettet mot å forbedre design av bygg, ledelse, renovering og vedlikeholdsprosesser, samt bruk av bærekraftige materialer. TNO er en ledende aktør i utviklingen av teknologi og metoder som vil muliggjøre et bygd miljø tilpasset ‘2020’ og ‘2015’ mål ved smart bruk av bærekraftige energikilder. På distriktsnivå fremmer TNO smarte energinett og arbeider for å øke andelen av fornybare energikilder.

I syn.ikia skal TNO bidra med:

  • Å bruke såkalte digitale tvillinger av bygg for å optimalisere ytelsen med hensyn til energiforbruk, komfort og vedlikehold.
  • Å kvantifisere energifleksibilitet for bygninger.
  • Å maksimere bruken av fornybar energi.
  • Å forbedre inneklima.
  • Å optimalisere brukertilfredshet ved å øke forståelsen av bygningers dynamiske oppførsel
  • Å knytte de digitale tvillingene til økonomiske modeller for å se effekten av beslutninger for design fra et økonomisk perspektiv.
  • Å utvikle markedsklare teknologier og innovasjoner gjennom forretningsmodeller og kobling til relevante finansieringsmuligheter.

Mer om TNO

Del dette