OBOS Nye hjem

NorgeOBOS er en av de største eiendomsutviklerne i Norden og ble etablert i 1929. OBOS er et boligbyggelag, eid av sine rundt 450 000 medlemmer. Visjonen til OBOS er å bygge fremtidens samfunn og oppfylle folks boligdrømmer. OBOS har rundt 2600 ansatte og et resultat før skatt på 2643 MNOK (per januar 2018). Avdelingen OBOS Nye Hjem utvikler nye boligprosjekter og i 2017 solgte OBOS Nye Hjem 556 leiligheter.

I syn.ikia skal OBOS bidra med:

  • Ansvarlig for demonstrasjonsprosjektet i subarktisk klima. (This needs to be changed in the English description as they are longer responsible for a demo.)
  • Kartlegging, analyse og utvikling av en metodikk som måler og kvantifiserer fordelene med plussenergi-bygg og nabolag.
  • Innovasjonsledelse, markedsopptak og forretningsmodeller.
  • Formidling, kommunikasjon og interessentengasjement.

Mer om OBOS

LinkedIn

Team

Knut Olsen Hvattum

Prosjektleder

LinkedIn

Joakim Larsen

Fagansvarlig miljø

LinkedIn

 

Ida Martine Strøm

Prosjektsjef

LinkedIn

Birgitte Molstad

Miljødirektør

LinkedIn

Del dette