Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norge

NTNU er det største universitetet i Norge, med 8 fakulteter, 70 institutter og avdelinger, rundt 42 000 studenter og mer enn 4600 årsverk i vitenskapelige stillinger (41% kvinner). Universitetet bruker sin teknisk-naturvitenskapelige profil og tverrfaglige kompetanse til å møte globale utfordringer, noe som oppsummeres i visjonen: Kunnskap for en bedre verden. Tre av fire strategiske forskningsområder ved NTNU bidrar direkte til bærekraftig urbanisering: Bærekraft, Energi og Helse. Forskningsområdene har vidtrekkende sosial og økonomisk innvirkning, og samarbeider tett med byer, industri, myndigheter og sivilsamfunn. NTNU har et sterkt fokus på internasjonal mobilitet og forskeropplæring. 11% av studentene og 41% av doktorgradsutdannede er utenlandske statsborgere, samt rundt 1/3 av det akademiske personalet. NTNU deltar for tiden i 126 signerte H2020-prosjekter, der 30% koordineres av NTNU. I FP7 deltok NTNU i 139 prosjekter.

Mer om NTNU

LinkedIn

Team

Niki Gatani

Prosjektleder for syn.ikia og førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og teknologi (NTNU).

LinkedIn

Inger Andresen

Professor i integrert energidesign ved Institutt for arkitektur og teknologi (NTNU) og prosjektleder for EU-prosjektet ARV. Tidligere seniorrådgiver i energi og miljø i Asplan Viak.

LinkedIn

Ruth Woods

Seniorforsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU)

Pedro Crespo del Granado

Seniorforsker ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU).

LinkedIn

Arild Gustavsen

Professor og instituttleder ved Institutt for arkitektur og teknologi (NTNU). Senterleder for Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

LinkedIn

Luca Finocchiaro

Førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og teknologi (NTNU).

Vegard Hanssen Ekra

EU-prosjektøkonom (NTNU).

Andreas Vatne Ellefsen

Økonomirådgiver EU-prosjekter (NTNU).

LinkedIn

Tommy Kleiven

Professor i arkitektur ved Institutt for arkitektur og teknologi (NTNU).

LinkedIn

Del dette