Gneis, Salzburg

Climate:
Developed by:

Demonstrasjonsprosjekt Østerrike

Det østerrikske demonstrasjonsprosjektet ligger i distriktet Gneis i Salzburg, Østerrike, og representerer et kontinentalt klima. Her skal det bygges et område med plussenergi-standard, og hele nabolaget skal oppgraderes som et integrert byggeprosjekt. Prosjektet vektlegger energi, tilgjengelighet, mobilitet, tilpasning til klimaendringer og sosiale planleggingskonsepter.

Nabolagsprofil

Caritas, sammen med samfunnsgruppen “Wohngruppe Silberstreif”, tilbyr rådgivning og veiledning om energibruk og boligrenovering. De samarbeider med beboere for å etablere et selvforsynt energikollektiv.

Lokalene vil også omfatte fasiliteter som barnehage, lege, kafé, «co-working» areal, fellesrom og rom for spesielle behov.

Utvikler | Heimat Österreich
  • Sosialboliger
  • Nybygg og renovering
250 boenheter
  • Barnehage
  • Antall nye bygninger:16
  • Areal nybygg: 28.400 m2
  • Gulvareal (oppvarmet): 24.200 m2
  • Areal renovering: 80.000 m2
Del dette