Demo Østerrike

Det østerrikske demonstrasjonsprosjektet ligger i distriktet Gneis i Salzburg, en alpeby i Østerrike, og representerer et kontinentalt klima. Her skal det bygges et område med plussenergi-standard, og hele nabolaget skal oppgraderes som et integrert byggeprosjekt. Prosjektet vektlegger energi, tilgjengelighet, mobilitet, tilpasning til klimaendringer, og sosiale planleggingskonsepter.

Utvikler | Heimat Österreich
 • Sosiale boliger
 • Nybygg og renovering
Bygninger
 • Antall nye bygninger: 16 boligblokker, samt barnehage, legekontor, cafe og co-working-areal
 • Antall leiligheter: 230
 • Nybygd areal: 28.400 m2
Teknologier
 • Velisolert bygningskropp, lufttette vinduer.
 • Bruk av biomasse, solceller (PV), termiske solfangere, grunnvarmepumpe.
 • Energiovervåkningssystemer, kontrollsystemer for inneklima, og styring av energiproduksjon og -forbruk, samt energilagring (elbillading osv.).
Innovasjoner
 • Smarthusteknologi (produksjon, forbruk og IEQ)
 • Oppvarming og kjøling med fornybar energi ved bruk av termisk solenergi, omgivelsesenergi (vann fra en elv i kombinasjon med varmepumpe) og solceller (PV).
 • Lavtemperatur nærvarmenett
 • Incentivordninger for klimavennlig renovering
 • Sosial bærekraft, brukerinvolvering i utvikling av et felles lokalt energisamfunn
 • Brukermedvirkning i utvikling av designverktøy og -metoder
 • Vurdering og optimalisering av brukeratferd
 • Datadeling, brukersentrert mekanisk og elektrisk utstyr
 • Behovsstyring av energi
 • Reduksjon av spisslast basert på dynamisk energimodellering.
 • Bærekraftige mobilitetskonsepter (deling av elbil, sykler og tilhørende motivasjonskampanjer).
 • Grønne tak av hensyn til klimatilpasning
Del dette