Metodikk

Syn.ikia-konseptet forutsetter at en kostnadsreduksjon kan oppnås med en integrert tilnærming som tar hensyn til både bygnings- og nabolagsnivå, samt brukeratferd og komfort.

For å oppnå implementering av bærekraftige plussenergi-nabolag i stor skala, fokuserer syn.ikia på 3 nivåer:

  • Bygningsnivå
  • Nabolagsnivå
  • Europeisk nivå

bygningsnivå vil plussenergi-byggene til syn.ikia bli designet og bygget ved hjelp av validerte og energieffektive teknologier og løsninger (TRL 5-9), med spesiell vekt på fleksibilitet og brukerkomfort.

Vi vil også vektlegge broen mellom enkeltbygg og nabolagsnivå, for å sikre at systemer og komponenter for optimal ytelse og kostnadseffektivitet integreres på alle nivåer.

nabolagsnivå vil vi utvikle nye strategier for optimalisering og drift av bygninger og energisystemer i nabolag (TRL 5-7). Syn.ikia-teamet vil skape energifleksible nabolag som forvalter bygg og de lokale energiressursene (DER) i henhold til stedlige klimaforhold, brukerbehov, nettbegrensninger og priser. Fleksibilitet er innebygd i det termiske og elektriske systemet både lokalt og på områdenivå, og i samspillet mellom dem.

europeisk nivå vil vi jobbe med forskjellige løsninger for å skalere opp strategiene og teknologiene som er utviklet og testet i prosjektet. Vi vil adressere forskrifter, standarder, politiske tiltak, innovasjonsledelse, forretningsmodeller, formidling, kommunikasjon og brukerengasjement (TRL 5-9).

Del dette